mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Magnetkis

Forfatter: Harald Duklæt

Magnetkis. Foto: Harald Duklæt

Magnetkis (Fe1-xS) er bronsefarget. Mineralet er svakt magnetisk, det får kompassnåla til å røre seg.

Magnetkis har hardhet 4 og tetthet 4,5. Finnes sammen med andre sulfider i eruptive bergarter bl.a. i den kaledonske fjellkjede.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt