tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Mineralrikdom

Forfatter: Harald Duklæt

Foto: Harald Duklæt

Bildet viser en fin stein med flere mineraler.
Messinggul kopperkis som kan ripes med kniv, lysegul svovelkis som er hardere og danner små terninger og blygrå blyglans med trappeliknende overflate. Blyglans er meget lett å ripe med kniv.
Ofte forekommer disse mineralene sammen. Sannsynligvis er det også små mengder gull og sølv i den samme steinen, og disse mineralene kunne gi en ekstrainntekt i gruver som hovedsakelig brøt på en av de andre mineralene.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt