torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Myr

Forfatter: Bjørn Lund

Trebar myr. Foto: Knut Kinderås

I naturstien på toppen av Byahalla er det endel mindre myrarealer. Det blir myr i det forholdsvis nedbørrike klima hos oss, når vannet ikke kan renne fort nok unna. Da blir det overskudd av vann i jorda, og mangel på oksygen.
De fleste mikroorganismene kan ikke leve uten god tilgang på O2, og nedbrytingen av plantemateriale skjer langsomt og ufullstendig. Det blir en opphopning av organisk materiale. Myr er noe for seg sjøl, ved at den produserer og avsetter sitt eget vekstgrunnlag.
Den humusformen som dannes under slike forhold kalles torv.
Begrepet myr blir delvis brukt om sjølve humuslaget. Vi snakker om myrjord og torvjord. Men myrbegrepet går også på vegetasjonsformen, på økosystemet.
Det er sparsom trevekst på myrene ved naturstien, og det er temmelig normalt. Men en og annen furu greier å leve i dette våte miljøet. Furu er et fleksibelt treslag som kan eksistere i både tørre og fuktige miljøer.
Vi kan finne litt bjørk i utkanten av myra og delvis lenger utpå. Bjørka har evnen til å bruke mye vann, helst frisk vann. Men den kan leve i myr, og har en viss evne til å drenere myra ved sitt store forbruk av vann.
Det er torvmoser som dominerer vegetasjonssamfunnet der ute på myra. Døde og døende rester av mosene hoper seg opp. Torvlaget øker langsomt men sikkert, og myra vokser i høyden.

Hele tida skjer det en fordunstning av vann fra myra. Fordunstning binder varme, som delvis blir tatt fra torva. Temperaturen synker, og det kjølige miljøet gjør ikke nedbrytingen lettere.
Men det er ulik fuktighetsgrad og næringstilgang på myra. Den vil delvis være påvirket av skogen omkring. Derfor består myra av forskjellige plante- og økosamfunn. Endel lyngarter finner livsmuligheter. Du kan også finne multer i myra på Byafjellet.
De liker seg kanskje best i overgangen mot friskere vegetasjon, men i enkelte år gror de på hele myra.
Torvlagene i myr virker isolerende og det tar tid før myra fryser til og danner tele. Den går heller ikke særlig dypt, men den holder seg lenge utover våren. Torva isolerer for varmen som kommer med vårsola. Det blir kort veksttid på myra, og det begrenser planteutvalget.
Bildene er fra områdene rundt naturstien og viser trebar myr og myr med noe trær og annen vegetasjon.

Økologi i Byahalla.
Oversikt
Plantesamfunnet
Plantesamfunn utenom sjølve halla.
Myr
Økologiske faktorer: Varme
Økologiske faktorer: Lys
Økologiske faktorer: Vann
Økologiske faktorer: Luft
Økologiske faktorer: Jordsmonnet
Økologiske faktorer: Vind
Fotosyntese.
Produksjon.
Forbruk
Nedbryting 1: Strø
Nedbryting 2
Nedbryting 3.
Vinter
Vår
Sommer
Høst