torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Økologiske faktorer: Varme

Forfatter: Bjørn Lund

Den varmekrevende almeskogen. Foto: Knut Kinderås

Varme er en viktig økologisk faktor og nødvendig for plantesamfunnenes etablering, vekst og utvikling.
Når det gjelder nettopp varme, har Byahalla gode forhold å by på for mange plantearter. Den er sydvendt og bratt, og de varmeskapende solstrålende treffer planter og jord med en gunstig vinkel i mange av døgnets timer i vekstperioden fra tidlig vår til sein høst.
Vi regner som regel at den viktigste vekstperioden varer ca 4 måneder, fra juni til september. Vekstperioden regner vi fra den tida da planter og trær tar tak i livet om våren, til de har gjordt seg klare til å møte høststormer, kulde og snø ut på høsten.
Bildet viser hvordan sola med sine stråler når ned til jordbunnen i den skrånende Byahalla, med det resultatet at vi får varmet opp jordsmonnet. Lettest når sola jordbunnen i lysninger, på snauflater og i de åpne lauvskogområdene.
Bildet viser også hvordan solstrålene gir lys og varme til bladverk og trestammer i den bratte lia.
Når lufta i dalbunnen er varmet opp i løpet av formiddagen, vil varm luft stige opp langs halla og forsterke varmeutviklingen der. Særlig viktig for plantelivet er varmen i det jordnære luftskiktet og i det øverste jordlaget.
Trærnes og de høyerestående plantenes viktigste livsprossesser som blomstring, frøsetinng, vekst og utvikling er direkte avhengie av temperaturen. Disse prossessene starter ved en minimumstemperatur, når høydepunktet ved en optimumstemperatur og slutter ved en minimumstemperatur igjen.
De ulike plantene og trærne har forskjellige krav til minimums-og optimumstemperatur. For lettest å karakterisere de enkelte vekstene og deres evne til å leve i et miljø, snakker vi som regel om hvilke krav artene har til en tetraterm. Det er gjennomsnittstemperaturen i de fire månedene vi har kalt vekstperioden.
Grana og furu krever en tetraterm på 8,4 grader for å kunne leve på et sted og de trenger henholdsvis 9,5 og 10 grader for få tilfredsstillende frømodning. Alm som det er en god del av i Byahalla krever 11,2 for å leve og hassel og lønn som også fins i halla krever 12,5 grader. Disse treslagene krever noe høyere temperatur for å produsere modent frø.
Lav, moser, bregner og urter med formeringssystemer. vekst og utvikling er også stekt avhengie av varmen, dels i jorda og dels i planter som de lever i kontakt med.
Varmen kan være årsak til skade på planter og trær, når den er svært lav og når den er svært høy.
Inntil en viss grense vil økende temperatur i vekstperioden fremme livsprosessene.
Det er best for økosamfunnet at vinteren er stabil uten sterk kulde. Lange mildværsperioder som forstyrrer vinterhvilen er ikke av det gode.

Økologi i Byahalla.
Oversikt
Plantesamfunnet
Plantesamfunn utenom sjølve halla.
Myr
Økologiske faktorer: Varme
Økologiske faktorer: Lys
Økologiske faktorer: Vann
Økologiske faktorer: Luft
Økologiske faktorer: Jordsmonnet
Økologiske faktorer: Vind
Fotosyntese.
Produksjon.
Forbruk
Nedbryting 1: Strø
Nedbryting 2
Nedbryting 3.
Vinter
Vår
Sommer
Høst