torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Økologiske faktorer: Vann

Forfatter: Bjørn Lund

Strutsevinge - gunstige vannforhold. Foto: Knut Kinderås

Vann er en økologisk uunnværlig faktor i skog- og plantesamfunnene. Det er viktig for hydrogenforbindelsene, som er byggesteiner i plantene. Det er nødvendig i den levende substansen i cellene og for saftspenningen i bladverk og stengler.
Vi ser det fort på plantene når det er blitt tørt og saftspenningen er borte. Da henger det meste.
Tilstrekkelig mengder med friskt vann skaper frodige, sunne og fargerike plantesamfunn.
Fotosyntesen som vi omtalte på forrige side er helt avhengi av vanntilførdsel for at reaksjonen med CO2, skal komme igang, sånn at O2, blir frigjordt og næringsemner for tørrstoffproduksjonen blir skapt.
Jordvannet som inneholder oppløste mineralnæringstoffer blir tatt opp i røttene. Det stiger i stengler og stammer og bringer med seg næring til vektspunktene i plantene, buskene og trærne.
Mye av vannet i denne næringsvæsken fordamper igjen gjennom spalteåpningene i blad og nåler.
Mengden av vann i jorda avhenger av flere ting: nedbør, tilsig fra omliggende terreng og ved grunnvannstrømninger. Sammensetningen av jorda betyr også mye. Den kan inneholde mye finmateriale slik at jorda blir for tett, og vannstrømmen blir hindret. For mye grovt materiale gjør at vannet strømmer for fort gjennom , slik at planterøttene ikke rekker å ta til seg tilstrekkelige mengder.
En blanding av fint og grovt materiale er gunstig.
I Byahalla kommer vannet for et meste fra nedbør. Gjennom den bratte lia siver regnvannet hele tida nedover. I nedbørfattige periode blir de høyestliggende områdene først utsatt for tørke. I de midtre og nedre deler av halla er det som regel fuktig nok de fleste årene, på grunn av vannet som sakte finner veien ned gjennom den humusrike marka i Byahalla.
På toppen av Byahalla er det områder hvor jordsmonet inneholder stillestående vann. Dette vannet blir næringsfattig og dødt. Terreng med stillestående jordvann blir myr eller sumpmark, som har en helt annen og mindre artsrik vegetasjon enn der jordvannet er i stadig bevegelse gjennom sjølve halla.
Forskjellen på vegetasjon på mark med stillestående vann og jordvann i bevegelse, kommer godt fram på de to bildene .
Det øverste bildet fra Byahalla blir dominert av frodige bregner. Det er strutseving. Den krever tilgang på frisk vann, og er en plante som forteller at der den vokser, er det svært gunstige vannforhold.
Det andre bilde forteller om vegetasjon som er påvirket av stillestående og mindre næringsrikt vann.

Tekst: Bjørn Lund
Foto : Knut Kinderås

Økologi i Byahalla.
Oversikt
Plantesamfunnet
Plantesamfunn utenom sjølve halla.
Myr
Økologiske faktorer: Varme
Økologiske faktorer: Lys
Økologiske faktorer: Vann
Økologiske faktorer: Luft
Økologiske faktorer: Jordsmonnet
Økologiske faktorer: Vind
Fotosyntese.
Produksjon.
Forbruk
Nedbryting 1: Strø
Nedbryting 2
Nedbryting 3.
Vinter
Vår
Sommer
Høst