mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ra-tid. Tautratrinnet.

Forfatter: Harald Duklæt

Tautratrinnet. Kanten på innlandsisen gikk over Fosenhalvøya. På tegningen er Innherred blottlagt for å vise beliggenheten av Steinkjer. Tegning: Harald Duklæt

For knapt 11.000 år siden (Yngre Dryas 11.000 - 10.000 år før nåtid) skjedde det en klimaforverring som satte spor etter seg rundt hele Skandinavia. Vi kaller perioden Ra-tid. Innlandsisen gjorde da et fremstøt, og bygde opp svære morenerygger som vi finner igjen som en usammenhengende rygg rundt Skandinavia. I Trøndelag blir morenetrinnet betegnet som Tautratrinnet.

Etter dette oppholdet flyttet bremmen på innlandsisen seg mot Steinkjer. Tilbaketrekkingen skyldtes både smelting og kalving. Smeltevannet fra breene gjorde at havnivået steg, og de isfrie områdene ble oversvømt av vann. Over Innherred dannet det seg ei stor havbukt. Kanten på innlandsisen trakk seg raskt tilbake mot Steinkjer når store isfjell ble brukket løs og fløt bort.

Istidslandskap
Rundsva
Flyttblokk og dropblokk
Spylerenner og skuringsstriper
Esker
Sigdbrudd
Jettegryter
Plastiske former
Morener
Drumlin - Ogndal
Drumlin - Henning
Breelvavsetning
Istid 1
Istid 2
Istid 3
Innlandsisen forsvinner.
Kame
Bredemte sjøer
Bretyper
Iseroderte daler
Ra-tid. Tautratrinnet.
Steinkjer 10 000 år før nåtid
Animasjon - istid og morenetrinn
Trinn Bogen-Sørlia.
Steinkjertrinnet - breelvavsetning.
Trinn Helgesmark og Fossem
Morenetrinn og isskuring.
Øvre marine grense - blokkdiagram
Isranddterrasse - øvre marine grense
Dødisgrop/grytehull
Snitt gjennom isranddelta
Raviner
Terrasser.
Strandforskyvingskurve.
Landheving 175 m.o.h
Landheving 40 m.o.h
Landheving 20 m.o.h.
Landheving 10 m.o.h.
Landheving 5 m.o.h.
Steinkjer 5 000 år før nåtid
Gamle strandsoner.
Steinkjermorenen.
Små morener
Leire og leirskred
Leire og leirskred - en animasjon
Leirskredet på Sannan
Elvenes arbeid, V-dal
Lokal V-dal
Gjel, canyon
Forgreinet elveløp med animasjon
Meandrering
Elveterrasser - animasjon
Delta
Kyst- og fjordlandskap
Strandflaten
Skjærgårdskyst
Næringskyst
Fjordkyst
Løsmassekyst
Tombolo
Forvitring
Frostsprenging, ur og blokklandskap
Rotsprengning
Termisk utviding
Trykkavlasting
Kjemisk forvitring.
Jordarter. Kornstørrelser.
Jordsmonn. Brunjord.
Podsol.
Aurhelle.
Marleik - konkresjoner
Torv
Solifluksjon – jordsig.
Bildeanalyse 1.
Bildeanalyse 2.
Bildeanalyse 3.
Bildeanalyse 4
Interaktiv bildeanalyse