tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinkjer 10 000 år før nåtid

Forfatter: Harald Duklæt

Situasjonen ved Steinkjer for 10.000 år siden. Da lå Innherred på bunnen av ei havbukt, og bølgene slo mot land 175 m oppe i dagens åser. Tegning: Harald Duklæt

Landplata i Skandinavia var bøyd ned av vekta til innlandsisen. Da isen smeltet og ble tynnere, begynte landet å heve seg, men landhevinga gikk seint i forhold til hevinga av havnivået. Farvannet inn mot Steinkjer så derfor ut som ei havbukt med noen øyer og skjær for 10.000 år siden. Ved Steinkjer lå bremmen til innlandsisen mellom Byafjellet og Oftenåsen, og iskanten raget minst 20 m opp over havflata.

Havet sto på og brøt løs isfjell mens innlandsisen trakk seg tilbake over Innherred. Ved Steinkjer har vi et landskap med daler, åser og knauser. Her ble breen kilt fast mellom de store åssidene og opphengt på mindre åser og knauser, slik at brefronten ble liggende på samme sted noen år. Da fikk breelvene tid til å bygge opp en breelvavsetning på havbunnen. Slik ble den store Steinkjer-morenen mellom Byafjellet og Oftenåsen dannet.

Det høyeste nivået som havet har nådd ved Steinkjer – øvre marine grense – er 175 m. (MG 175 m).

Istidslandskap
Rundsva
Flyttblokk og dropblokk
Spylerenner og skuringsstriper
Esker
Sigdbrudd
Jettegryter
Plastiske former
Morener
Drumlin - Ogndal
Drumlin - Henning
Breelvavsetning
Istid 1
Istid 2
Istid 3
Innlandsisen forsvinner.
Kame
Bredemte sjøer
Bretyper
Iseroderte daler
Ra-tid. Tautratrinnet.
Steinkjer 10 000 år før nåtid
Animasjon - istid og morenetrinn
Trinn Bogen-Sørlia.
Steinkjertrinnet - breelvavsetning.
Trinn Helgesmark og Fossem
Morenetrinn og isskuring.
Øvre marine grense - blokkdiagram
Isranddterrasse - øvre marine grense
Dødisgrop/grytehull
Snitt gjennom isranddelta
Raviner
Terrasser.
Strandforskyvingskurve.
Landheving 175 m.o.h
Landheving 40 m.o.h
Landheving 20 m.o.h.
Landheving 10 m.o.h.
Landheving 5 m.o.h.
Steinkjer 5 000 år før nåtid
Gamle strandsoner.
Steinkjermorenen.
Små morener
Leire og leirskred
Leire og leirskred - en animasjon
Leirskredet på Sannan
Elvenes arbeid, V-dal
Lokal V-dal
Gjel, canyon
Forgreinet elveløp med animasjon
Meandrering
Elveterrasser - animasjon
Delta
Kyst- og fjordlandskap
Strandflaten
Skjærgårdskyst
Næringskyst
Fjordkyst
Løsmassekyst
Tombolo
Forvitring
Frostsprenging, ur og blokklandskap
Rotsprengning
Termisk utviding
Trykkavlasting
Kjemisk forvitring.
Jordarter. Kornstørrelser.
Jordsmonn. Brunjord.
Podsol.
Aurhelle.
Marleik - konkresjoner
Torv
Solifluksjon – jordsig.
Bildeanalyse 1.
Bildeanalyse 2.
Bildeanalyse 3.
Bildeanalyse 4
Interaktiv bildeanalyse