torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Nedbryting 3.

Forfatter: Bjørn Lund

Tre i en nedbrytingsfase. Barken er borte. Foto: Grete Bruce

Stående trær blir også utsatt for angrep av sopp og insekter. Råtesopper trenger inn gjennom røttene og opp i stammen og lager hulråte i bar- og lauvtrær. Som regel kommer angrepet etterat treet er svekket på en eller annen måte. Svekket kan det bli ved at sterk vind setter treet i kraftig svaiende bevegelser. Røtter blir slitt av eller de mister taket i jordmassen rundt seg, sjøl om treet ikke faller.
Gjennom skadede røtter tar så rotråtesopper seg inn og begynner sin nedbrytende virksomhet i stammens eldste og midtre deler. Stokkmauren følger etter råtesoppene og spiser på de råtnende delene av stammen. Insekter går inn i hele treets lengde for å skaffe mat og yngleplasser til seg og sine. Hakkespetten jakter insekter som har erobret treet og kan hakke ut store hull i stammen. Det er i det hele et yrende liv av insekter, sopper og fugler som ernærer seg av et døende tre.
Sopper kan også angripe gjennom sår på stammer og greiner på ellers friske tre. Sår bli det når trær pisker mot hverandre i storm, eller når sterke snøfall bøyer trærne mot hverandre. Trafikk av mennesker og dyr kan skade røtter og stamme. Hjortedyra gnager på lauvtrebarken for å skaffe seg mat om vinteren, og om høsten feier de horna mot småtrær for å bli kvitt skinn og vev som omgir horna mens de vokser ut.
I år med mye vindfelt skog kan barkbillepopulasjonen bli så stor at det blir mangel på dødt virke, som billene trenger for sin livsutfoldelse. Da kan store mengder av barkbiller trenge gjennom barken på friske trær. Mange biller vil omkomme i væskesterømmen mellom barken og veden, men med et tilstekkelig antall biller som drukner i væska, kan den demmes opp og nye bølger av barkebiller finner muligheter for å yngle. Vi får tørr skog i nærheten av vidfallsområdene.
Trær kan også bli svekket i lengre tørkepeioder, og da er de nedbrytende massene av insekter og soppsporer straks klare til angrep.
År om annet gnager snutebiller av barken på rothalsen til små granplanter og dreper dem på den måten. Mus kan gjøre det samme på både bartre- og lauvtreplanter.
I enkelte år bli granålene angrepet av en rustsopp. Barmassen blir brun og glissen. Mange nåler dør og trærne blir svekket. De dør som regel ikke, hvis ikke angrepet kommer flere år etter hverandre. Men treet blir som sagt svekket med de muligheter for angrep av sopp og insekter som nevnt ovenfor.
Ung furu blir år om annet angrepet av furubarhveps. Larvene fra denne vepsen kan spise opp nålene i løpet av kort tid, og da kan det gå ille med furua.

Økologi i Byahalla.
Oversikt
Plantesamfunnet
Plantesamfunn utenom sjølve halla.
Myr
Økologiske faktorer: Varme
Økologiske faktorer: Lys
Økologiske faktorer: Vann
Økologiske faktorer: Luft
Økologiske faktorer: Jordsmonnet
Økologiske faktorer: Vind
Fotosyntese.
Produksjon.
Forbruk
Nedbryting 1: Strø
Nedbryting 2
Nedbryting 3.
Vinter
Vår
Sommer
Høst