torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sommer

Forfatter: Bjørn Lund

Alm i sommersol. Foto: Knut Kinderås

Veksten og utviklingen av trær, busker og markplanter finner sted i månedene juni og juli.
I april/mai bruker plantene lagerprodukter for å komme i gang. I juni og juli strekker greiner og toppskudd seg, delvis avhengie av temperaturen året før, men også i høyeste grad stimulert av en varm sommer med tilgang på tilstrekkelig fuktighet.
Markplantene starter også sin vekst med nistepakka fra i fjord, men utviklingen videre beror på lys, varme og nedbør i sommerperioden. Det er markplantene som gir oss det synligste bilde på den eksplosjonsaktige veksten vi har i sommermånedene. Vekstanlegget ligger skjult i jorda, springer ut og dominerer store arealer.

På våre breddegrader betyr lyset mye. Fra midten av mars til midten av september er dagene lengre enn nettene, og i noen måneder på sommeren er det lyst store deler av døgnet. Det betyr at fotosyntesen er aktiv både dag og deler av natten.
De lyse nettene her på den nordligste delen av halvkula skaper en vegetasjon som betyr mye for forbruket av CO2 og frigjøringen av O2 ikke bare hos oss, men i stor grad for andre deler av verden også.
De nordlige barskogene med deres vell av flerårige og ettårige planter er kalt jordklodens grønne skjerf.
Her hos oss betyr sommerperioden naturens virkelige kraftutfoldelse. Underet starter på kald og bar bakke i april, og i løpet av månedene fram til begynnelsen av august skal vegetasjonen ha fullført vektsen, skapt anlegget for nye generasjoner og lagt grunnen for den lageroppbyggingen av næringstoffer som hører høsten til.
Skuddstrekking og eventuell blomstring var for en stor del avhengi av været året før, mens tykkelsesveksten på trærne er korrellert med årets temperatur. Det samme gjelder frodigheten og blomstringen av markvegetasjonen.
Allerede i slutten av juni får trærne signal om hva slag knopper som skal bygges opp i høstperioden. Høy temperatur ved St.Hanstider betyr at trærne får de første signalene om at en større eller mindre del av høstens knoppdanning skal inneholde anlegg for blomstring neste vår. Julitemperaturen vil forsterke eller svekke de første impulsene om å bygge opp blomsterknopper.

Økologi i Byahalla.
Oversikt
Plantesamfunnet
Plantesamfunn utenom sjølve halla.
Myr
Økologiske faktorer: Varme
Økologiske faktorer: Lys
Økologiske faktorer: Vann
Økologiske faktorer: Luft
Økologiske faktorer: Jordsmonnet
Økologiske faktorer: Vind
Fotosyntese.
Produksjon.
Forbruk
Nedbryting 1: Strø
Nedbryting 2
Nedbryting 3.
Vinter
Vår
Sommer
Høst