mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Grunnfjellsvindu

Forfatter: Harald Duklæt

Ved Bodom heller bergartene ned mot øst (mot høyre). Foto: Harald Duklæt

Grunnfjellsområdet øst for Støa buler opp og trenger gjennom yngre bergarter. Formasjonen kalles Tømmeråsvinduet, og består av omvandlete bergarter. Ved Bodom er fallet (hellingen) i bergartene østover, ved Støa vestover. På grunn av oppbulingen er de yngre bergartene som lå over blitt erodert bort, og grunnfjellet er blottlagt. Vi har fått et grunnfjellsvindu med 1700 mill. år gamle bergarter omkranset av bergarter som er 1000 mill. år yngre. Mot ytterkantene dukker grunnfjellet ned under de yngre bergartene øst for Mokk og vest for Støa.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon