mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Leptitt, rhyodacitt

Forfatter: Harald Duklæt

Rhyodacitt er en typisk bergart i grunnfjellsområdet. De forstørrede mineralkornene gir bergarten betegnelsen porfyrisk. Foto: Harald Duklæt

Rhyodacitt (leptitt) er en vulkansk, sur, dagbergart. Bergarten varierer fra finkornet til porfyrisk. Innholdet av kvarts gir den lyse fargen og fører til betegnelsen sur.

I området er det flere pegmatittganger med store krystaller, særlig av mineralene kvarts og feltspat.

Inne i grunnfjellsområdet finnes det mindre områder med en mørk gabbroliknende bergart, dels med svovelkis.

Klikk på kartet under for å gå tilbake til Hovedkartet.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon