tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Arkose

Forfatter: Harald Duklæt

Arkose ved Røysing. Foto: Harald Duklæt

Vest for grunnfjellet går vi inn i en bergart fra eokambrium (sen prekambrium). I tid gjør vi her et sprang på en milliard år. Bildet viser en bergart som er typisk for perioden, nemlig en feltspatrik sandstein eller arkose.

Trykket fra den kaledonske foldeperioden kom fra nord-vest. Bergartene ble stilt på skrå da de ble skjøvet inn over oppbulingen i grunnfjellet som arkosen hviler på. Samtidig ble kaledonsk strøkretning preget inn i berggrunnen. Retningen er vinkelrett på trykket, og går sørvest – nordøst (SV – NØ). På horisontale bergflater ser du at striper og bånd følger denne retningen.

Klikk på kartet under for å gå tilbake til Hovedkartet.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon