mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lagergang og porfyrisk gangbergart

Forfatter: Harald Duklæt

I skjæringa langs gang- og sykkelveien ved Gildevangen er den mørke magmabergarten mellom sandsteinslagene tydelig. Foto: Harald Duklæt.

I bergskrenten langs gang- og sykkelveien ved Gildevangen i Ogndalen ser en tydelig hvordan mørk magma har trengt seg inn mellom de parallelle lagene i sandsteinen (arkosen) og laget en "lagergang".

Tidligere var det bare en "porfyrisk gangbergart" som tilsynelatende skar seg gjennom sandsteinslaga på dette stedet. Denne bergarten startet som en flytende magma som trengte seg opp gjennom jordskorpa etter at temperaturen hadde blitt så lav at små krystaller av feltspat hadde begynt å vokse.

Magmabergartene må være yngre enn sandsteinen.

Uro i jordskorpa i forbindelse med en begynnende åpning av Iapetushavet kan være årsaken til de mange gangbergartene som opptrer i arkosen.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon