tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kjemisk erosjon

Forfatter: Harald Duklæt

Kjemisk erosjon har laget renner i den kalkholdige berggrunnen. Foto: Harald Duklæt.

Kalk løses opp ved kjemisk erosjon. Der kalken er løst opp er det dannet dype furer i berget. Ved sørenden av Snåsavatnet består berggrunnen hovedsakelig av omdannet kalkstein, og overgrodde kalkrenner gir et vanskelig terreng.
Vannet som renner bort blir rikt på oppløst kalk, vi sier at vannet blir hardt.

Ved Gaulstad har vannet vasket ut store grotter i kalksteinen.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon