mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jurabergart

Forfatter: Harald Duklæt

Jurasandstein fra Beitstadfjorden. De mørke flekkene er biter av plantefossiler. Foto: Harald Duklæt

På bunnen av Beitstadfjorden ligger et område med sandstein fra den geologiske perioden jura. Da Nord-Atlanteren begynte å åpne seg i slutten av jura-perioden, førte havbunnsspredningen til stor uro i jordskorpa. Beitstadfjorden tilhører en del av jordskorpa som sank ned, og et område med jurabergarter ble her liggende ganske beskyttet mellom eldre bergarter.

Bergarten på bildet er funnet i Verran og kalles "jernstein" (sideritt). Den er meget finkornet, og består av silt som er kittet sammen av en jernforbindelse. Steinen inneholder også plantefossiler.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon