mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Strøk og fall

Forfatter: Harald Duklæt

Knausen gir et godt bilde av strøk og fall. Det geologiske kart-symbolet er tegnet inn. Foto: Harald Duklæt.

På den blottlagte knausen på bildet ser vi hvordan lagene i bergarten skrår nedover mot venstre. Dette er fallet og vinkelen måles i grader. På overflata ser vi små sprekker som viser hvilken retning lagene i bergarten peker, dette er bergartens strøkretning. Retningen måles med kompasset. På knausen er det geologiske kart-symbolet for strøk og fall lagt inn.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon