tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kaledonsk strøkretning

Forfatter: Harald Duklæt

Kaledonsk strøk- og sprekkeretning kommer tydelig frem langs Trondheimsfjorden og landskapet rundt. Tegning: Harald Duklæt. (Kartgrunnlag Statens kartverk).

Trondheimsfjorden og Beitstadfjorden går i retningen sørvest – nordøst. Det samme gjør Snåsavatnet, Byafjellet, Gjeilvollhalla og de fleste åsene og dalene rundt Steinkjer. Dette er kaledonsk strøkretning. Det enorme trykket som bygde opp den kaledonske fjellkjeden kom fra nordvest. Kreftene presset en parallellstruktur inn i berggrunnen som ble omdannet mens flak av bergarter ble skjøvet og foldet. Resultatet ble at hovedtrekkene i dagens landskap går vinkelrett på kollisjonstrykket.

Motstandsdyktige bergarter danner høydedragene. Mindre motstandsdyktige bergarter og svakhetssoner ble gravd ut.
Der berggrunnen ble foldet, går strøkretningen på langs av foldene. På tvers av foldene sprakk fjellet opp. I kystområdene i Trøndelag er terrenget sterkt preget av denne oppsprekkingen. Det samme gjelder ytre del av Trondheimsfjorden som er gravd ut på tvers av strøkretningen i Trøndelag.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon