tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sprekkesystemer

Forfatter: Harald Duklæt

Liten sprekkedal i Byafjellet. Foto: Harald Duklæt

I Byafjellet finner vi mange små daler som går i retning nord – sør. Når berggrunnen sprekker opp, vil det være lettere å grave ut daler langs sprekkene. Dalene tilhører et sprekkesystem i bergrunnen som går nord – sør, men vi kan også ane et sprekkesystem som går øst – vest. På et kart vil du finne mange daler og vann som har denne retningen.

Gamle forkastninger som ligger i eldre bergarter dypere nede kan også reaktiveres i uroperioder slik at sprekkene overføres til overliggende bergarter.

Byakleiva ved Steinkjer som er gravd ut i en forkastning som går nord-sør gjennom Svarttjønna, Svartvatnet og Svenningtjernet. Mellom vatna er det utgravd mindre daler. Forkastningen skjærer gjennom kaledonsk strøkretning og kan derfor tolkes som yngre enn den kaledonske foldeperioden, men svakhetssonen i Byakleiva kan også skyldes at et eldre sprekkesystem i en underliggende bergart har blitt reaktivert og laget denne svakhetssonen som så har blitt utgravd.


Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon