mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fjærsprekker

Forfatter: Harald Duklæt

Fjærsprekker. Foto: Harald Duklæt

Et spesielt mønster (fjærsprekker) som viser at to deler av berggrunnen beveger seg ulikt. Norge er i dag påvirket av svære trykkrefter når Atlanterhavet åpner seg, og det er stadig uro i fjellgrunnen.

Den lille kalksteinen på bildet nedenfor er revet løs fra et område med forkastninger (klikk på bildet). Lagene i steinen ble forskjøvet i forhold til hverandre da forkastningen skjedde. I sprekkene har det kommet et hardt mineral (kvarts).

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon