fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Laks (salmo salar)

Forfatter: Anton Rikstad

Laksens livssyklus.

Gyter i Byaelva i begynnelsen av november. En hunnlaks på 10 kg har ca 15.000 rogn som graves ned blant stein og grus. Eggene klekkes i mai og yngelen lever de første ukene av plommesekken. Laksungene lever fra 2-4 år i elva før de blir blanke (smoltifiseres) og vandrer ut Trondheimsfjorden. Dette skjer hvert år i slutten av mai og er en næringsvandring. Etter 3 år i elv er laksen bare 20 gram, etter ett år i havet er den ca 2 kg, etter to år i havet ca 5 kg og etter tre år i havet ca 10 kg. Oppvekstområdene ligger i Norskehavet og laksen feiter seg opp på krepsdyr, sild og blekksprut. Når laksen nærmer seg gytemodning vandrer den tilbake til sin fødeelv for å gyte, den er til og med i stand til å finne den kulpen den er født i i Byaelva.

FERSKVANNSBIOLOGI
Laks (salmo salar)
Aure
Røye
Lake (Lota lota)
Ål (Anguilla anguilla)
Trepigget stingsild
Gjedde
Mysis relicta
Lakseparasitten
Fiskemuligheter i Steinkjer