mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

STØRKNINGSBERGARTER

Forfatter: Harald Duklæt

Tegning: Harald Duklæt

Størkningsbergartene inndeles i tre typer.
• De som størkner dypt nede i jordskorpa – dypbergarter
• De som størkner i ganger og sprekker – gangbergarter
• De som størkner på jordoverflata – dagbergarter (lava).

Bergartene inndeles også etter kjemisk innhold.
Sure bergarter inneholder mineraler med mye SiO2, mens basiske bergarter inneholder lite SiO2 (kvarts100% SiO2).
Lyse bergarter inneholder mye av mineralene kvarts og feltspat, mørke bergarter inneholder mørke mineraler (pyroksen, amfibol, biotitt, serpentin).

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein