tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Granitt

Forfatter: Harald Duklæt

Foto: Harald Duklæt

Store mineralkorn tyder på at det har tatt lang tid å utvikle denne bergarten. Granitt er en typisk dypbergart som er dannet ved at en smeltemasse har størknet sakte langt nede i jordskorpa.

Bildet viser en drammensgranitt. En annen kjent granitt er Iddefjords-granitten som er brukt i Vigelandsparken i Oslo.
Granitt brukes som bygningsstein og gatestein. Polert granitt blir brukt som fasadestein og til gravstøtter.

Bergarten er lys, og inneholder mineralene kvarts (grå/glassaktig), alkalifeltspat (rød/glinsende flater), plagioklas og sort biotitt eller amfibol.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein