mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Syenitt

Forfatter: Harald Duklæt

Larvikitt. Foto: Harald Duklæt

Nordmarkitt er en typisk syenitt. Syenitt likner granitt, men den inneholder svært lite kvarts.
Syenitt er en intermediær bergart som består av feltspat (alkalifeltspat) og noen mørke mineraler (amfibol, pyroksen, glimmer).

Larvikitt brytes ved Larvik og er en meget brukt prydstein. Det spesielle fargespillet i feltspatkornene gjør den ettertraktet over hele verden.

Larvikitt er egentlig en monzonitt, en mellomgruppe mellom syenitt og dioritt.

Dioritt inneholder plagioklasfeltspat og minimalt med kvarts. Det er arten av feltspat som skiller dioritt fra syenitt.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein