mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gangbergart i Ogndal

Forfatter: Harald Duklæt

Foto: Harald Duklæt

Midt på bildet går det en loddrett gang med en mørk bergart som skiller seg ut fra de flattliggende lagene på sidene.

Et nærbilde av gangbergarten viser større mineralkorn i en finkornet masse. Dette er feltspatkrystaller som begynte å danne seg nede i jorda når smeltemassen ble avkjølt. En plutselig oppsprekking (vulkanutbrudd?) førte smeltemassen med feltspatkrystallene mot jordoverflata. Nå førte rask avkjøling til at hele smelta stivna, og vi fikk en finkornet gangbergart iblandet store krystaller (fenokrystaller) – en porfyr.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein