fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Basalt

Forfatter: Harald Duklæt

Basalt. Foto: Harald Duklæt

Basalt er en dagbergart som dannes når vulkaner spyr ut lava på jordoverflata. Basalt finnes over store deler av jorda, og på alle havbunner.

I steinkjerområdet har vi store områder som har vært dekt av basalt. Bergarten er omdannet, og kalles grønnstein (Byahalla) eller amfibolitt (under Steinkjer).

Rombeporfyr - en typisk dagbergart fra Oslofeltet. Krystaller av feltspat har begynt å felles ut av smelten (magmaet) nede i jordskorpa. Ved et vulkanutbrudd har massen flytt ut over terrenget, og størknet raskt.

Basalt er dagbergarten med samme sammensetning som gabbro (basisk).
Granitt har en sur dagbergart som kalles rhyolitt.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein