mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

SEDIMENTÆRE BERGARTER

Forfatter: Harald Duklæt

Foto: Harald Duklæt

Når løsmasser herdes og går over til faste bergarter kalles disse sedimentære bergarter. På bildet er løsmassen sand, og bergarten til høyre er sandstein.
Når løsmasse går over til fast stein kalles dette diagenese. Dette kan ta flere titalls millioner år.

Kjemiske utfellinger og rester etter organismer kan også gi sedimentære bergarter.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein