fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Aure

Forfatter: Anton Rikstad

Aure.

Aure finnes som innlandform i Snåsavatnet, Fossemvatnet og Reinsvatnet og som sjøaure i Byaelva. Som laks er også auren avhengig av rennende vatn for å gyte og aureungene lever 2-5 år på elva/bekken før de slipper seg ned i vatnet. I Fossemvatn er Forra viktigste gyteelv. Krepsdyr og insekter er viktigste føde, etter hvert spiser den også stingsild og kan til og med spise sine egne. Største kjente aure i Snåsavatnet var 12 kg. Den eldste auren vi kjenner til ble 38 år, men aure blir sjelden eldre enn 15 år.

FERSKVANNSBIOLOGI
Laks (salmo salar)
Aure
Røye
Lake (Lota lota)
Ål (Anguilla anguilla)
Trepigget stingsild
Gjedde
Mysis relicta
Lakseparasitten
Fiskemuligheter i Steinkjer