mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sedimenter og bergarter

Forfatter: Harald Duklæt

Tegning: Harald Duklæt

Tegningen viser noen av de mest typiske sedimentene og bergartsnavnene.

Sedimentære bergarter kan deles i tre typer
• Bruddstykker av tidligere bergarter gir klastiske sedimenter. Det er kornstørrelsen som skiller bergartene. (Eks. sandstein og leirstein).
• Kjemiske prosesser og inndamping gir kjemiske sedimenter (eks. kalkstein, gips og steinsalt).
• Rester av organismer gir organiske sedimenter (eks. kull og kalkstein).
Kalkstein kan dannes både ved kjemisk utfelling i vann og ved sammenkitting av skallrester og koraller.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein