tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sandstein. Arkose.

Forfatter: Harald Duklæt

Sandstein. Foto: Harald Duklæt

En sandstein vil ha vekslinger mellom lyse og mørke lag. Dette skyldes at sanden er avsatt av ei elv med vekslende vannføring. Sandpartikler gir lyse lag, fine partikler (leire) gir mørkere lag.
Sandsteiner dannes av avsetninger både på land og i havet. Elveterrassene på Guldbergaunet kan gi en finkornet sandstein.
I sandsteiner er de myke mineralene vasket bort, og det er de harde sandkornene som er tilbake. Mellom sandkornene kan det være ganske mye hulrom. Oljen utenfor våre kyster ligger i slike hulrom. Sandstein er altså oljens reservoarbergart.

Mye kvarts gir kvartssandstein, mye feltspat gir en arkose. Feltspat er et sprøtt mineral, og opptrer ofte som kantete bruddstykker i bergarten. Dette gjør at navnet sparagmitt (bruddstykke) blir brukt om denne typen bergarter.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein