tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kalkstein

Forfatter: Harald Duklæt

Fra kalkskall via en porøs kalkstein til marmor til høyre. Foto: Harald Duklæt

Skallrester fra dyr i havet vil gi kalkstein. Porøse kalksteiner finner vi ikke i Trøndelag. Her har omdanning ført til hard kalkstein, og mye har blitt presset og oppvarmet slik at den har gått over til marmor.

Kalkstein består hovedsakelig av kalkspat og bruser med fortynnet saltsyre.
Kalksteinen ved Steinkjer kan være grå eller til og med blålig. Forurensing av leirslam vil gi farge, men det samme vil restene av de organiske delene av dyret gi.

Kalkstein kan også dannes ved kjemisk utfelling i havet.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein