mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

METAMORFE BERGARTER - OMDANNING

Forfatter: Harald Duklæt

Eksempel på metamorfose. Leirsteinen til venstre kan omdannes til fyllitt, glimmerskifer eller gneis til høyre. Foto: Harald Duklæt

Når en bergart gjennomgår en omdanning kaller vi det en metamorfose.

Ved regionalmetamorfose (fjellkjedefolding) vil økningen i trykk og temperatur være årsaken til omdanningen. Ved lav metamorfose vil ikke mineralene endres i vesentlig grad, men de kan begynne å vokse. Ved høy grad av metamorfose kan mineralsammensettingen endres.

Dersom en smeltemasse kommer i kontakt med en annen bergart vil omdanningen kalles kontaktmetamorfose. Klikk på bildet nedenfor.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein