mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fyllitt

Forfatter: Harald Duklæt

Fyllitt med en silkematt overflate. Foto: Harald Duklæt.

Leirskifer går over til fyllitt ved lav metamorfose (ca. 400 grader). Leirmineralene har utviklet seg noe slik at overflaten har fått en silkematt glans. Fyllitt er lett å dele opp i flak, den er skifrig.

Kvarts og glimmer er hovedmineralene i fyllitt, men den inneholder også feltspat og andre mineraler. Grafitt kan gi en mørk, glinsende overflate.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein