mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gneis

Forfatter: Harald Duklæt

Gneis. Foto: Harald Duklæt

Gneis er en høymetamorf bergart. Her har temperaturen vært så høy at noen mineraler har begynt å smelte. Veksling mellom lyse og mørke bånd er typisk. Da kalles bergarten båndgneis.

Både glimmerskifer og granitt kan ved høy omdanning bli gneis. Mineralsammensettingen er omtrent den samme som i granitt. Feltspat kan danne store korn, da kalles gneisen øyegneis.
Gneis er typisk på kysten (kystranden). Der kommer vi nært den sentrale delen av den kaledonske fjellkjeden hvor omdanningen var størst.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein