fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Røye

Forfatter: Anton Rikstad

Røye.

Finnes både i Snåsavatnet, Fossemvatnet og Reinsvatnet. Røyas viktigste føde er dyreplankton, dvs, små krepsdyr som svever i vannmassene. I motsetning til aure er ikke røya avhengig av bekk for å gyte, den gyter på stille vatn i sjølve innsjøen. Gyting skjer i oktober/november. Røyebestandene har gått sterkt tilbake pga krepsdyret Mysis relicta. Røya er godt tilpasset kaldt vatn og er mer aktiv om vinteren enn aure, derfor er den som regel mer bitevillig under isfiske.

FERSKVANNSBIOLOGI
Laks (salmo salar)
Aure
Røye
Lake (Lota lota)
Ål (Anguilla anguilla)
Trepigget stingsild
Gjedde
Mysis relicta
Lakseparasitten
Fiskemuligheter i Steinkjer