fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Marmor

Forfatter: Harald Duklæt

Marmor fra Vist. Foto: Harald Duklæt

Marmor er dannet av kalkstein. Marmor finnes mange steder på Innherred. Steinen på bildet er fra et gammelt brudd på Vist, hvor de tok ut marmor til restaurering av Domkirka i Trondheim.

Denne marmoren består av kalkspatkorn og kalles derfor kalkspatmarmor. Den vil bruse med fortynnet saltsyre. Vi har også en del dolomittmarmor i Norge.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein