mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Grønnstein og amfibolitt

Forfatter: Harald Duklæt

Grønnstein. Foto: Harald Duklæt

Grønnstein er hovedbergarten i Byahalla. Den startet som basaltlava på bunnen av et gammelt hav. Metamorfosen som skjedde under den kaledonske fjellkjedefoldingen, førte til at basaltlavaen ble omdannet til grønnstein.

Amfibolitt dannes når høye temperaturer får grønnstein til å omdannes videre. Dette er hovedbergarten under Steinkjer by, men bergarten kan også følges nordover til Våttan og langs Løsberga og videre sørover.

Den grønne fargen til grønnstein skyldes mineraler som kloritt og epidot. I amfibolitt er det hornblende og plagioklas.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein