tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Serpentinitt og kleberstein

Forfatter: Harald Duklæt

Serpentinittgulvet i Steinkjer rådhus. Foto: Harald Duklæt

Mineralet olivin kan omdannes til serpentin. I Sparbu har vi områder med bergarten serpentinitt. Bergarten er en breksje med oppknust serpentin og lys magnesitt i sprekkene. Denne bergarten finnes som heller og prydgjenstander i mange hus både i Norge og utlandet.

Ved omdanningen kan det også dannes kleberstein og talk. Den myke bergarten kleberstein er lett å bearbeide. (Inneholder talk og kloritt).

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein