fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lake (Lota lota)

Forfatter: Anton Rikstad

Lake.

Er eneste torskefisk som lever i ferskvatn i Norge. I Snåsa kalles laken for ”ålkjøis”. Fra gammelt av har lake vandret fra Sverige og inn i Snåsavassdraget og videre ned i Fossemvatnet og Reinsvatnet. Stor hunnfisk kan ha inntil 1 million rogn. Laken er en botnfisk som lever av botndyr og tar også annen fisk. I motsetning til aure og røye som har gytetid på høsten gyter laken om våren. Lake kan bli inntil 10 kg, men er sjelden mer enn 2 kg her i vassdraget. Mange synes laken er stygg og fiskerne er ikke særlig begeistret for den, men kjøttet er velsmakende.


FERSKVANNSBIOLOGI
Laks (salmo salar)
Aure
Røye
Lake (Lota lota)
Ål (Anguilla anguilla)
Trepigget stingsild
Gjedde
Mysis relicta
Lakseparasitten
Fiskemuligheter i Steinkjer