søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Periode: Prekambrium

Forfatter: Harald Duklæt

1.700 millioner år gammel berggrunn fra Tømmeråsvinduet øst for Støa i Ogndal. Foto: Harald Duklæt.

4.600 - 542 millioner år siden.
Tallene kan variere noe i ulike kilder.

Viktige hendelser:
Skandinavia hører til det baltiske skjold. Den eldste delen av skjoldet ligger på Kola-halvøya. Kollisjoner med andre jordskorpeplater dannet flere fjellkjeder i prekambrium. På denne måten ble det ”sveiset” til nye deler, slik at skjoldet ble større og større.
Dette er dagens grunnfjell.
Grunnfjellet øst for Støa er fra denne perioden.

Livets utvikling:
De første livsformene oppsto i havet.

Navn: Prekambrium er den delen av jordas historie som er eldre enn kambrium. Forstavelsen pre- betyr = før-.

Periode: Eldre enn 4.600 mill. år
Periode: Prekambrium
Periode: Eokambrium
Periode: Kambrium
Periode: Ordovicium
Periode: Silur
Periode: Devon
Periode: Karbon
Periode: Perm
Periode: Trias
Periode: Jura
Periode: Kritt
Periode: Tertiær
Periode: Kvartær