mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ål (Anguilla anguilla)

Forfatter: Anton Rikstad

Ål.

Vandrer opp i Steinkjerelva fra sjøen i løper av sommeren (ca 10 cm lange ”ålefaringer”). Den kan vandre på land for ta seg forbi Byafossen og Sundfossen og videre opp i Snåsavatnet. Her lever den på botn av insektlarver, krepsdyr og fiskerogn. Etter 4-10 år i ferskvatn vandrer den tilbake til Sargossohavet for å gyte. Ålelarvene driver så med Golfstrømmen opp mot Norskekysten. Ål kan bli inntil 3 kg.


FERSKVANNSBIOLOGI
Laks (salmo salar)
Aure
Røye
Lake (Lota lota)
Ål (Anguilla anguilla)
Trepigget stingsild
Gjedde
Mysis relicta
Lakseparasitten
Fiskemuligheter i Steinkjer