mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Periode: Eokambrium

Forfatter: Harald Duklæt

Finkornet sand ble avsatt i havet av stilleflytende elver i eokambrium. Sanden herdet senere til en bergart som ble kalt sparagmitt. Arkose og feltspatrik sandstein er navn som nå blir brukt. Foto: Harald Duklæt.

Ca. 600 - 542 millioner år siden.

Viktige hendelser:
Perioden eokambrium kalles nå senprekambrium. Oppsprekking førte til at det amerikanske- og europeiske kontinent (Laurentia og Eurasia) begynte å drive fra hverandre. Landskapet ble slitt ned til et peneplan (det subkambriske peneplan), og store mengder sand og slam ble ført med elver ut i et hav som er i ferd med å dannes – Iapetushavet.

Store arealer i Norge er dekt med sandsteiner fra eokambrium.

Livets utvikling:
Se tegnefilmen om den kaledonske fjellkjede.

Navn: Eokambrium. Forstavelsen Eo- kommer fra Eos, navnet på morgenrødens gudinne i gresk mytologi. Betegnelsen ble innført av den norske geologen W. C. Brøgger, og ble brukt om lagene som ligger på grunnfjellet og under kambrium. Navnet brukes fremdeles, men vil bli erstattet av Senprekambrium.

Periode: Eldre enn 4.600 mill. år
Periode: Prekambrium
Periode: Eokambrium
Periode: Kambrium
Periode: Ordovicium
Periode: Silur
Periode: Devon
Periode: Karbon
Periode: Perm
Periode: Trias
Periode: Jura
Periode: Kritt
Periode: Tertiær
Periode: Kvartær