mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Periode: Karbon

Forfatter: Harald Duklæt

Brunkullet til venstre består av svakt omdannede planterester og har liten brennverdi. Antrasitten til høyre er sterkt omdannet og det mest verdifulle kullet. Foto: Harald Duklæt.

359 - 299 millioner år siden.

Viktige hendelser:
Mye av Europa lå nå ved ekvator. Store sumpskoger ga grunnlag for de store kullforekomstene som finnes i et belte tvers over Europa.

Livets utvikling:
Insekter og krypdyr dukker opp. Fiskene er tallrike.

Navn: Karbon eller karbonsystemet med store mengder steinkull mellom lagene ble definert av W. D. Conybeare og J. Phillips i Storbritannia i 1822.

Periode: Eldre enn 4.600 mill. år
Periode: Prekambrium
Periode: Eokambrium
Periode: Kambrium
Periode: Ordovicium
Periode: Silur
Periode: Devon
Periode: Karbon
Periode: Perm
Periode: Trias
Periode: Jura
Periode: Kritt
Periode: Tertiær
Periode: Kvartær