mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Periode: Jura

Forfatter: Harald Duklæt

Gullfaksfeltet i Nordsjøen. Foto: Harald Duklæt.

200 - 146 millioner år siden.

Viktige hendelser:
Landplata hevet og senket seg slik at havdypet utenfor Norge endret seg. Det ble vekselvis avsatt sand og leire, og grunnlaget for de rike oljefunnene ble lagt. Leirskifer fra jura er den viktigste kildebergarten for oljen utenfor våre kyster.
På bunnen av Beitstadfjorden har vi sandstein fra jura.

Livets utvikling:
Dinosaurene dominerer.
Vi får fugler og blomsterplanter.

Navn: Jura er et navn som ble innført av Alexander von Humboldt i 1799 og er en oppkalling av Jurafjellene som ligger langs grensen mellom Frankrike og Sveits.

Periode: Eldre enn 4.600 mill. år
Periode: Prekambrium
Periode: Eokambrium
Periode: Kambrium
Periode: Ordovicium
Periode: Silur
Periode: Devon
Periode: Karbon
Periode: Perm
Periode: Trias
Periode: Jura
Periode: Kritt
Periode: Tertiær
Periode: Kvartær