mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Periode: Tertiær

Forfatter: Harald Duklæt

Mot restfjellene i bakgrunnen (Rondane) ligger viddelandskapet (Det tertiære peneplan). I forgrunnen har elvene gravd seg ned i viddelandskapet og utvikler det unge landskapet. Foto: Harald Duklæt.

65 - 2,5 millioner år siden.

Viktige hendelser:
Atlanterhavet åpnet seg da Amerika og Grønland drev bort fra Norge i tertiær. Midt i havet ble Den midtatlantiske rygg dannet langs spredningsaksen. Norges overflate var nå erodert ned til et flatt landskap (Det tertiære peneplan). I tertiær ble landflata hevet og krummet slik at vi fikk et bratt landskap i vest, og slakere mot øst. Dette førte til at elvene gravde dype daler mot vest, og starten på dagens landskap var i gang.

Rester av Det tertiære peneplan kalles også den paleiske (gamle) flate og finnes i flere av de viddelandskapene vi har. Den dukker også frem som mindre, flater i fjellpartier og på fjelltopper helt opp mot 2000 m.

Livets utvikling:
Pattedyra tar over.
Dyr og planter begynner å likne på dagens arter.

Navn: Tertær er den tredje av de fire geologiske periodene primær, sekundær, tertiær og kvartær som ble innført av Giovanni Arduino på 1700-tallet. Navnene primær og sekundær ble lite brukt, og tertiær er på vei til å bli erstattet av paleogen og neogen.

Periode: Eldre enn 4.600 mill. år
Periode: Prekambrium
Periode: Eokambrium
Periode: Kambrium
Periode: Ordovicium
Periode: Silur
Periode: Devon
Periode: Karbon
Periode: Perm
Periode: Trias
Periode: Jura
Periode: Kritt
Periode: Tertiær
Periode: Kvartær