mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Periode: Kvartær

Forfatter: Harald Duklæt

Neandertaler.

2,5 - 0 millioner år siden.

Viktige hendelser:
I kvartær hadde vi flere istider. Isbreene utvidet og fordypet dalene som elvene hadde laget. Vi fikk et landskap som ble utviklet ved en veksling mellom iserosjon, elveerosjon, forvitring og havets arbeid.
Mennesket fulgte iskanten nordover ved siste istids avslutning.
De runde åsene rundt Steinkjer er formet gjennom mange istider. Moreneryggen over Skjefte-Nordsihaugen er et spor fra siste istid.

Livets utvikling:
Utviklingen av mennesket startet i slutten av tertiær, men det er først under siste istid at det moderne mennesket opptrer. Neandertalerne levde en tid sammen med med det moderne mennesket før de døde ut for rundt 30.000 år siden.
Mennesket utvikles.
Mammuten dør ut.

Navn: Kvartær. Navnet kvartær ble skapt på 1700-tallet av Giovanni Arduino, som mente at jordas historie omfattet fire perioder, der kvartær var den fjerde.

Periode: Eldre enn 4.600 mill. år
Periode: Prekambrium
Periode: Eokambrium
Periode: Kambrium
Periode: Ordovicium
Periode: Silur
Periode: Devon
Periode: Karbon
Periode: Perm
Periode: Trias
Periode: Jura
Periode: Kritt
Periode: Tertiær
Periode: Kvartær