mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Oppgaver til istid.

G 20 Finn ut hvor gården Ra ligger (Østfold). Gården ligger på morenen som vi kaller Ra-trinnet eller bare raet.
Forsøk å finne igjen raet i Østfold og Vestfold. Let etter sjøer som ligger på rekke og er oppdemt av morenen, se om dyrka mark og veier (E-6) har noen sammenheng med raet.
Følg raet gjennom Sverige og Finland. Unnarennet i hoppbakken i Lahti ligger på den samme morenen, men hva kalles raet her?

G 21 Tegn et omriss av Skandinavia og merker hvor kanten på innlandsisen lå for 10.600 år siden.

G 22 Lag et omrisskart av Trøndelag eller Steinkjerområdet. Tegn inn raet og andre morener som du vet om.

G 23 Tegn og beskriv U-dal, V-dal, botn, hengende dal. Hvordan dannes de ulike daltypene?

G 24 Hvor i Norge finner vi botner? Ta for deg et kart over et fjellområde eller kystområde og se om du kan finne en botn eller en U-dal. (Lofoten, Rondane, Trollheimen, Møre og Romsdal).

G 25 Bruk et kvartærkart og finn retningen på skuringsstripene.

G 26 Let etter skuringsstriper på svabergene. Bruk kompass og finn ut om disse stripene ble laget tidlig eller sent under istiden. (Hoøya (god lokalitet) eller ved Byasetra mot senderen).

Oppgaver til landheving.
Oppgaver til istid.
Oppgaver til berggrunn og landskap.
Geologisk historie og livets utvikling.