mandag, 05.06.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Oppgaver til berggrunn og landskap.

Kaledonsk strøk og sprekkesystem.
Atlas med kart over Nord-Trøndelag.


G 1 Legg et gjennomsiktig papir over kartet og tegn en rett strek som går midt etter fjordene både på kysten (Flatanger) og i innlandet (Trondheimsfjorden). Hvilke kompassretninger er typiske?

G 2 Fortell om hendelsen som preget dette mønstret inn i berggrunnen?

Kart over Byahalla.
G 3 Bruk gjennomsiktig papir. Tegn alle daler og skrenter som en rett strek på papiret. Hvilke retninger er de mest typiske?

Kart over Steinkjerområdet.
G 4 Bruk gjennomsiktig papir. Fargelegg åsene på kartet.

G 5 Bruk berggrunnskartet og finn ut hvilke bergarter som finnes i åsene. Hva forteller dette om bergarten?

G 6 Finn ut hvilke mineraler som finnes i disse bergartene. Er det en sammenheng mellommineralene i bergarten og bergartens motstandsdyktighet mot erosjon?

G 7 Finn noen steiner fra berggrunnen i området ditt (2 – 3 stykker). Beskriv utseendet (farge, kornstørrelse, striper/lagdeling, hard eller myk eller noe annet som er karakteristisk). Sammenlign med bergartene i den lokale berggrunnen. Hva tror du bergarten heter? Har du funnet et mineral?
(Finner du ikke svarene her kan du gå til et geologisk kart eller oppslagsbok og se om du finner ut noe mer).

Oppgaver til landheving.
Oppgaver til istid.
Oppgaver til berggrunn og landskap.
Geologisk historie og livets utvikling.