mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Geologisk historie og livets utvikling.

G 8 Velg deg ut en geologisk periode, og se hva du kan finne ut om dyre- og planteliv (bruk leksikon, oppslagsbøker eller Internett).

G 9 Ta for deg perioden jura. Finn ut hvordan dinosaurene så ut og hvordan de levde. Undersøk om det fantes andre dyr som levde på land, i havet eller i lufta.

G 10 Olje. Hvordan dannes olje? Hva menes med kildebergart, takbergart og reservoarbergart?

G 11 Grei ut om oljeleting, oljeplattformer, oljeprodukter, andre oljeproduserende land.

G 12 Lag et intervju med en oljearbeider.

G 13 Perioden kambro-silur inneholder tre geologiske perioder som har betydd mye for landskapet ved Steinkjer.
Fortell om de viktige hendingene i periodene.

G 14 Hvordan ser vi resultatet av den kaledonske fjellkjedefolding i Steinkjer i dag.

G15 Lær deg litt om dyrelivet i periodene. Ta for deg trilobitt, sjølilje, brachiopode, kjedekorall, bikakekorall og graptolitt.

G 16 Finn ut noe om Big Bang og andre teorier om universets dannelse.

G 17 Kvartærtiden. Skriv om mammuten. (Levevis, hvor den levde, funn av mammut, jakt på mammut o.s.v.).

G 18 Skriv om utdødde dyr fra kvartærtiden.

G 19 Menneskets utvikling.

Oppgaver til landheving.
Oppgaver til istid.
Oppgaver til berggrunn og landskap.
Geologisk historie og livets utvikling.