fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Mysis relicta

Forfatter: Anton Rikstad

Mysis.

Mysis relicta er et krepsdyr på ca 1 cm som ikke har naturlig utbredelse i vassdraget, men ble utsatt i Bangsjøen omkring 1970. Bakbrunnen for utsettingen var ønske om å bedre næringforholdene for fisk. I forbindelse med kraftutbygging ble det bygd tunell fra Bangsjøen ned til Snåsavatn og mysis spredde seg nedover vassdraget. Mysis lever av dyreplankton, og i stedet for å bli fiskeføde ble mysis en sterk næringskonkurrent til røye, som også er planktonspiser. Vi fikk et ekstra ledd inn i næringskjeden, med tap av energi som resultat. Det gode røyefisket i Snåsavatnet forsvant, mens bestanden av lake blomstret opp fordi lake gjerne spiser mysis.


FERSKVANNSBIOLOGI
Laks (salmo salar)
Aure
Røye
Lake (Lota lota)
Ål (Anguilla anguilla)
Trepigget stingsild
Gjedde
Mysis relicta
Lakseparasitten
Fiskemuligheter i Steinkjer