tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Temperatur - Sommer

Forfatter: Harald Duklæt

Eksempel på temperaturfordelingen i en innsjø en sommerdag.

Om sommeren blir vannmassene i sjøen stabile. Det øverste vannlaget blir varmet opp, og tettheten avtar. I dype sjøer vil overflatevannet blir liggende som et lokk over bunnvannet. Vannmassene i sjøen har nå blitt delt. Vi har fått et markert sprang i temperaturen mellom varmt overflatevann og kaldt og tyngere bunnvann. Vannlaget der temperaturen plutselig faller kalles sprangsjikt. Over sprangsjiktet ligger epilimnion, og dette laget blir tykkere utover sommeren. Vind og vekslinger i temperaturen gjør at dette vannlaget stadig omrøres, og varmen føres stadig dypere.

I bunnlaget (hypolimnion) holder temperaturen seg på 4 °C. Dypvannet har ingen kontakt med atmosfæren under sommerstagnasjonen.

I grunne sjøer som ligger åpent til, kan vinden føre til at hele vannmassen blir blandet mange ganger i løpet av sommeren. Disse sjøene har ingen sommerstagnasjon.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)